ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดราคาป้าย
  • 18 March 2018
  • 191
  • 0
การคิดราคาป้ายจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 1.วัสดุที่นำมาใช้ : บ่อยครั้งที่ลูกค้ามักไม่ทราบรายละเ...
อ่านต่อ